Intro bg 4

Zonnepanelen

Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel (PV-paneel) is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Door het toepassen van PV-panelen kan er lokaal voorzien worden in de energiebehoefte zonder dat daar broeikasgassen of andere schadelijke stoffen bij vrijkomen. Zowel de hoge energieprijzen als de huidige energietransitie maken zonnepanelen een aantrekkelijke en effectieve duurzaamheidsmaatregel.

Hellebrekers verzorgt de complete installatie van zonnepanelen, waardoor uw gebouw (deels) in de eigen energiebehoefte kan voorzien.


Hellebrekers verzorgt de installatie van zonnepanelen en de aansluiting van omvormers, waarmee zonne-energie wordt omgezet in bruikbare stroom.