Intro bg 4

Waterbesparing

In veel zwembaden wordt onnodig veel spoelwater, dat wordt gebruikt voor het spoelproces van de zwemwaterfilters, in het riool geloosd. Om energiekosten en waterverbruik te besparen heeft Hellebrekers de UFRO installatie ontwikkeld. De UFRO installatie kan naast zwemwater ook hemelwater reinigen en herwaarderen tot spoelwater voor toiletten.